Ambalaj Tasarımı ile Reklam Uygulamaları Üzerine İnceleme 


Ambalaj tasarımı; ürünü pazarlamaya elverişli hale getirmek için form, yapı, malzeme, tipografi, renk ve imge gibi ürün hakkında bilgi veren tasarım unsurlarını bir araya getiren yaratıcı çalışma alanıdır. Başka bir deyişle, bir ambalaj tasarımının ana hedefi, ürününün kimliğini ve işlevini ayırt edici bir yöntem aracılığıyla ileterek, ürüne ilişkin pazarlama problemlerine çözüm bulmaktır. Pazar karmaşası içerisinde tüketicinin dikkatini yakalayabilmek, ambalaj tasarımının sıralamasında öncelikli yer almıştır. Ambalaj tasarımı çekici olan ürünler tüketicileri satın almaya sevk ederken, tasarımı zayıf olan ürünler satın alma davranışını olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir.


Ambalaj Tasarımı Özellikleri 

Ambalaj tasarımı içinde bulunduğu ürün hakkında vermelidir. Tasarımın üzerindeki görsel, tüketicinin ürünü satın alma kararında çok önemlidir. Ambalaj tasarımı hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun etmelidir. Aktarmak istediği mesajı doğru, açık ve anlaşılır biçimde iletmelidir. Ambalaj tasarımının özellikleri şunlardır:

 1. Satış sırasında diğer ürünler arasından ayırt edici olmalıdır. 
 2. Özgün olmalıdır. 
 3. Ürün hakkında yeterli bilgi vermelidir. 
 4. Tasarım elemanları marka bilinirliği sağlamalıdır. 
 5. Tüketicide sağlıklı ve kaliteli ürün algısı yaratmalıdır


Ambalaj tasarımı, tüketici ile hem bilgi hem de duygu iletişimi kurmaktadır. Tasarım, tüketiciye sadece saf bilgi vermesinin ötesinde daha çok bilinçaltına yöneliktir. Logo stili, metin stili, semboller, ikonlar, renkler, dokular, fotoğraf ve illüstrasyon gibi farklı grafik ögelerin biçimlenmesi ile oluşmaktadır. Ambalaj tasarımının üzerinde olması gereken, tüketiciye aktardığı bilgi özellikleri ise şunlardır:

 • Marka kimliği
 • Ürün adı
 • Tat ve çeşit özellikleri
 • Fayda cümlesi, 
 • Promosyon mesajı 
 • Kullanma tarifleri
 • Gıda ürünlerinde beslenme değerleri
 • İlaç ve kimyasal ürünlerde uyarılar
 • Ebat ve içerik

Ambalaj tasarımının başarısı, ürünün satın alınmasını etkilemektedir. Fakat satın alma davranışının oluşması ürünün başarısıdır. Başarılı ambalaj tasarımı, tüketiciyi ilk satın almaya yönlendirir ve ürünün başarılı olması durumunda satın alma davranışı oluşmasını sağlamaktadır. Fakat ambalaj tasarımının başarısı, ürünü beğenmeyen tüketicinin ürünü tekrar satın almaya ikna etmesi mümkün değildir.


Cansu AKBAŞ BAYTAZ